Mýty o práci v call centru

Proveon kvíz 2016
2.3.2017
Aktivní vs. pasivní linka: Jaký je mezi nimi rozdíl?
27.9.2017
 

Mylné předsudky

Láká vás flexibilní pracovní doba s nadprůměrnou mzdou, ale děsí vás představa “vnucování nevýhodných produktů” klientům? Pak jste obětí mylných předsudků, vzniklých díky působení neprofesionálních firem. Jaké jsou další nejčastější mýty o práci v call centru?  Společnost Proveon prováděla anketu o tom, co lidé považují za největší slabiny práce v telemarketingu. Celých 42 % dotazovaných si myslí, že tato práce spočívá v “otravování lidí.”  Jak to tedy je?

 

Mýtus č. 1:
Call centrum = otravování lidí

V podstatě prodej v jakékoliv formě může pro někoho znamenat “otravování” a pro někoho jiného nabídku, kterou může či nemusí využít. Nicméně práce v call centru není jen o nabízení a prodeji produktů. Operátoři mohou pracovat na aktivních linkách, kdy vytáčejí čísla a sami volaným něco nabízejí, případně provádějí průzkumy veřejného mínění či průzkumy trhu. Mohou však pracovat i na pasivní lince, kam lidé volají sami, aby se s někým poradili. Tato linka zahrnuje komplexní péči o klienty a řešení jejich problémů či otázek. A to je pomoc nikoliv zmiňované “otravování.”
spam-940521_640
 

Mýtus č. 2:
Telemarketing je stereotypní práce

Je pravda, že se často nabízí stále stejné produkty. Avšak i nabídka se čas od času rozšiřuje a mění. Samotný telemarketing, jakožto komunikace s lidmi, se rozhodně mezi nudné či stereotypní práce řadit nedá. Každý člověk je jiný, tím pádem vypadá každý hovor odlišně.
girl-1012862_640
 

Mýtus č. 3:
Nabízené produkty jsou nevýhodné pro zákazníky

Pro každého je výhodné něco jiného, proto je potřeba najít takového zákazníka, který vaši nabídku ocení. Faktem je, že existují různá call centra s rozdílnou mírou profesionality a s různou kvalitou produktů. Tak jako jakékoliv jiné firmy, ani telemarketingové společnosti nelze jednoznačně paušalizovat. Za skutečně profesionální lze považovat ta, která mají určitou historii, jejich práce je  transparentní a nabízí renomované produkty. Až si tedy budete vybírat z řady callcenter, zjistěte si nejprve, s kým spolupracuje a jaké produkty nabízí.
grinder-1697354_640
 

Mýtus č. 4:
Tlak nadřízených kvůli výsledkům

Stejně jako v jakékoliv jiné firmě, i zde jsou výsledky důležité. Nadřízení dělají vše proto, aby se operátorům dařilo. Pracují s motivačními prvky, pořádají teambuildingy pro stmelení kolektivu či se snaží navodit příjemné pracovní prostředí. Pokud se operátoři skutečně snaží a praktikují informace nabyté na mnoha školeních či si berou k srdci zpětnou vazbu od zkušenějších kolegů, žádný nátlak by pociťovat neměli. V opačném případě, kdy člověk v jakémkoliv oboru nedosahuje požadovaných výsledků, nelze očekávat, že jej kdokoliv bude chtít dále zaměstnávat.
work-2005640_640
 
Práce v call centru je opravdu náročná, rozhodně ji nelze považovat za podřadnou. Navíc zde existuje široká možnost kariérního růstu, neboť lze z pozice operátora snadno přejít do firmy klienta. Pro takový postup máte nejlepší předpoklady - znáte dokonale nabízené produkty a zároveň umíte vyřešit téměř každý problém. Snadno vás přijmou i v bance, či jakékoliv prodejně. Je to práce, která vás posouvá neustále vpřed. Naučíte se, jak reagovat na nepříjemné situace v hovoru nebo jak uklidnit rozčíleného klienta, a to může být užitečné i v soukromém životě.